Verlichting van jezelf naar een hogere staat van bewustzijn

Opschoning energieveld
Karma clearing
Chakra opschoning
DNA activatie
Activeren Goddeljke Blauwdruk

Lees meer »

Ascensie activaties

Wil je vooruit in je spirituele ontwikkeling, of sta je voor je gevoel al even stil? Een ascensie activatie geeft je weer een boost in je bewustzijns ontwikkeling, zodat je meer helderheid in je pad zult krijgen.

Clearing: opschoning energieveld

Een zeer krachtige clearing vol helende energie en opschoning die er voor zal zorgen dat je weer meer in je kracht komt te staan. Alles gebeurd in overeenstemming met jouw Hoger Zelf. Je krijgt wat je nodig hebt want iedereen heeft een ander doel in dit leven. Tijdens deze clearing geef ik een activatie waarin ik een multidimensionaal clearingteam inzet. Je energetische, lichamelijke, emotionele en spirituele lichaamsveld wordt hierdoor eerst opgeschoond.

Zware energieën worden verwijderd en alles wat niet in overeenstemming is met je hogere zelf zal uit je systeem verwijderd worden. Hierbij kun je oa denken aan entiteiten, vloeken, vergiftende gedachten en negatieve overtuigingen die verwijderd gaan worden. Ik stem me af op jouw Hoger Zelf en zal vragen wat nodig is op dat moment.

Kosten € 80.
Chakra opschoning

Chakra opschoning

Bij deze clearing worden je chakra’s opgeschoond en opgevuld met de hoog frequente Mahatma Energie, dit is energie uit de Vader/Moeder/God/Bron. Er kunnen zich engelen en/of opgestegen meesters aandienen om healing te geven waar nodig.

Kosten € 80. Wanneer je een Clearing en een Chakra opschoning wilt is dit samen € 125.

Karma clearing

Een zeer krachtige clearing vol helende energie en opschoning die er voor zal zorgen dat je weer meer in je kracht komt te staan. Alles gebeurd in overeenstemming met jouw Hoger Zelf. Je krijgt wat je nodig hebt want iedereen heeft een ander doel in dit leven.
De karma clearing wordt gegeven in samenwerking met Aartsengel Michaël. Opgebouwd karma uit dit leven en vorige levens wat voor nu los gelaten mag worden zal verwijderd worden. De karmische banden die samen hangen met de chakra’s zullen opgeschoond worden. Oude lasten worden verwijderd. Door te werken met een hoge frequentie trilling, kunnen stempels en energetische blokkades gereinigd worden en hersteld. Oude lasten worden verwijderd. Het zal jouw aardse processen verlichten. Je komt hierdoor weer meer in contact met je ware essentie.

Kosten € 80. Wanneer je een Clearing en een Karma clearing wilt is dit samen € 125.
DNA activatie

DNA activatie

Een zeer uitgebreide DNA activatie. Ons DNA is als een gevoelige antenne. Ons lichaam zend signalen uit, maar ontvangt deze ook en kan makkelijk verstoord raken. Alle DNA strengen worden geactiveerd en opgeschoond. Hoe meer DNA geactiveerd word, hoe meer wij volledig bewustzijn kunnen bereiken.

Wil je je spiritueel verder ontwikkelen? Hoe meer DNA er geactiveerd wordt hoe meer we naar andere gebieden van bestaan kunnen gaan en volledig bewustzijn kunnen bereiken.

Een DNA activatie kan alleen worden gedaan in combinatie met een Clearing. Kosten € 125.

Activering Goddelijke Blauwdruk

Een activering van je Goddelijke Blauwdruk brengt je terug op je levenspad, leidt tot inzicht en bewustwording. Jouw meridiaanlijnen worden weer verbonden met de elektromagnetische lijnen in en om de aarde (axitonals) en met de energielijnen van de cosmos en de Bron (galaxitonals). Hierdoor ben je weer aangesloten op een ontmetelijk groot netwerk, zodat je je kunt verbinden met het grotere geheel, en er meer resonantie in je leven zal plaatsvinden.

Oorspronkelijk waren onze energie lijnen met dit aarde/cosmos netwerk verbonden. In de tijd van Atlantis en Lemurië werden wij van deze lijnen losgekoppeld, en de aarde raakte in dualiteit. De Activering van je Goddelijke Blauwdruk activeert en verbind je weer met de axitonals en galaxitonals, zodat we opnieuw verbonden zijn met onze essentie, met de aarde en het universum.

Activering Goddelijke Blauwdruk

De activering van je Goddelijke blauwdruk vind in 3 sessies van 1 uur plaats. Deze vinden in 1 week plaats.

De sessies bestaan uit een DNA opschoning (innerlijke blauwdruk), raster healing (verwijderd wat niet meer resoneert met jouw hoger Zelf) en activering van Salomon zegels.

DNA opschoning
Hoe meer DNA er geactiveerd wordt hoe meer we naar andere gebieden van bestaan kunnen gaan en volledig bewustzijn kunnen bereiken.

Raster healing
Werkt op alle niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, en verbind je opnieuw met je eigen essentie, met de aarde en het universum.

Activering Salomon zegels
Zorgen ervoor dat het raster in beweging blijft en energie van het universum aantrekt. Deze zijn daarom erg belangrijk.

Kosten € 250 voor 3 sessies in 1 week.